Çapar çagyrmak

Biziň çaparymyz hatyňyzy ýa-da yollamaňyzy kabul eder, resmi kagyzy doldurmaga we ýollamany gaplamaga kömek eder, şeýle hem töleg kagyzyny we trek-belgisini berer.

Ugratmalary nireden alyp gaýtmaly

Ýüzlenmäni ýollamak bilen, Siz öz şahsy maglumatlaryňyzyň işlenilmegine razylyk berýärsiňiz.

Çaparçylyk haty ýa-da ýollamany şeýle hem poçtanyň bölüminden iberip bolýar. Bölümleriň sanawy

Hyzmatlaryň ady Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
Hyzmatyň ady: Harydy bir welaýatyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli)
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
1 Harydy bir welaýatyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) 30,00 8,57 60,00 17,14
Hyzmatyn ady: Harydy Türkmenistanyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli)
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
2 Harydy Türkmenistanyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) 40,00 11,43 80,00 22,86
Hyzmatyn ady: Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, bir welaýatyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
3 Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, bir welaýatyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin 12,00 3,43 24,00 6,86
Hyzmatyn ady: Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, Türkmenistanyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
4 Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, Türkmenistanyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin 15,00 4,29 30,00 8,57
Hyzmatyn ady: Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary salgydan salga gowşurmak (1,0 kg çenli)
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
5 Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary salgydan salga gowşurmak (1,0 kg çenli) 30,00 10,00 - -
Hyzmatyn ady: Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary her bir goşmaça salga gowşurmak
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
6 Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary her bir goşmaça salga gowşurmak 20,00 7,14 - -
Hyzmatyn ady: Resminamalaryň, ýazmaça hat alyşmalaryň agramy 1,0 kg ýokary bolsa, goşmaça her 1,0 kg üçin
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
7 Resminamalaryň, ýazmaça hat alyşmalaryň agramy 1,0 kg ýokary bolsa, goşmaça her 1,0 kg üçin 20,00 7,14 - -
Hyzmatyn ady: Çaparyň goşmaça her 15 min garaşany üçin
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary
8 Çaparyň goşmaça her 15 min garaşany üçin 15,00 4,29 30,00 8,57
Hyzmatyn ady: Harytlar üçin poçta pul geçirimi* - (ýuridik şahslar we telekeçiler üçin):
Ýönekeý, manat Ýönekeý, ABŞ dollary Gyssagly, manat Gyssagly, ABŞ dollary

Bellik:

*1. Satylan harytlar üçin poçta pul geçirimi diňe şertnama esasynda amala aşyrylýar.

*2. Ýuridik şahslar ýa-da telekeçiler tarapyndan satylan harytlar üçin poçta pul geçirimi 20 001,00 we ondan ýokary möçberde bolan halatynda poçta pul geçirim üçin tabşyrylan walýutada umumy möçberiň 0,2 % möçberinde tutum