"Türkmenpoçta" Poçta aragatnaşyk kompaniýasy

"Türkmenpoçta" Poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň islendik bölüminde Türkmenistanyň ähli ýerine, şeýle-de daşary ýurtlara hatlary, ýollamalary ugradyp bolýar. Uly göwrümli ýollamalary, EMS ýollamalary we tiz geçirimleri diňe eltip berme hyzmaty arkaly amala aşyrylýar.

Giňişleýin

HABARLAR

HYZMATLAR

Bölümler

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölüminde Türkmenistanyň islendik çägine, şeýle-de daşary ýurtlara hatlary, ýollamalary ugradyp bolýar. Uly göwrümli ýollamalary, EMS ýollamalary we tiz geçirimleri diňe eltip berme hyzmaty arkaly amala aşyrýar.

Giňişleýin

BIZIŇ HYZMATDAŞLARYMYZ !

Abuna programmasyny ýükläň