• Ýönekeý we sargytly , gymmaty yglan edilen hatlary kabul etmek we ugratmak (içerki we halkara)
  • Ýönekeý we sargytly poçta kartoçkalaryny kabul etmek we ugratmak (içerki we halkara)
  • Ýönekeý we sargytly , gymmaty yglan edilen banderollary kabul etmek we ibermek (içerki we halkara)
  • Ýönekeý we sargytly sekorgammalary kabul etmek we ibermek (içerki we halkara)
  • Ýönekeý we gymmaty yglan edilen posylkalary kabul etmek we ugratmak ( içerki we halkara)
  • Sargytly kiçi paketleri kabul etmek we ugratmak (içerki we halkara)
  • Poçta pul geçirimleri (aliment, hossar haky) (telegraf pul geçirmesi)