• Türkmen pälwany Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşda kümüş medala mynasyp boldy

  Türkmen pälwany Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşda kümüş medala mynasyp boldy

  Giňişleýin...
 • Türkmenistanda demir ýol peteklerini onlaýn usulda satyn almak hyzmaty ýola goýuldy

  Türkmenistanda demir ýol peteklerini onlaýn usulda satyn almak hyzmaty ýola goýuldy

  Giňişleýin...
 • Türkmenistanly taý boksçulary Dünýä kubogynda 6 medal gazandylar

  Türkmenistanly taý boksçulary Dünýä kubogynda 6 medal gazandylar

  Giňişleýin...
 • Türkmenistanly agyr atletikaçy dünýä reýtinginiň ilkinji onlugynda

  Türkmenistanly agyr atletikaçy dünýä reýtinginiň ilkinji onlugynda

  Giňişleýin...
 • Türkmen konkurçylary Olimpiada - 2020-niň saýlama tapgyryna gatnaşar

  Türkmen konkurçylary Olimpiada - 2020-niň saýlama tapgyryna gatnaşar

  Giňişleýin...
 • Aşgabatda iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş boýunça dünýä rekordy täzelendi

  Aşgabatda iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş boýunça dünýä rekordy täzelendi

  Giňişleýin...
 • Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

  Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

  Giňişleýin...
 • Türkmenistanda şäherara awtobuslaryna petek almak işi kämilleşdirilýär

  Türkmenistanda şäherara awtobuslaryna petek almak işi kämilleşdirilýär

  Giňişleýin...
 • Bolgar poçtasy türkmen bedewlerine bagyşlanan marka çykardy

  "Ahalteke bedewi - türkmen halkynyň buýsanjy we şöhraty"

  Giňişleýin...
 • Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara tans festiwalynda

  Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde 7 — 10-njy mart aralygynda Aziýa — Ýuwaş Umman teleradiogepleşikler

  Giňişleýin...
 • Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr

  Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilýän Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy.

  Giňişleýin...
 • 2019-njy ýylyň ikinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

  1-nji aprelden 2019-njy ýylyň ikinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

  Giňişleýin...
 • Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

  Biz öýe eltip berme hyzmatynyň açylanlygy barada habar berýäris. Indi Siz harytlary göni gapyňyza getirdip bileriňiz.

  Giňişleýin...